Altahøyden Utbygging as presenterer
Altas flotteste næringsområde.

Næringsområde

På innkjøringen til Alta, inntil E45 på høyden hvor du legger innlandet bak deg og fjorden åpner seg ligger et fantastisk næringsområde med mange muligheter.

Ved innkjøring til Alta, inntil E45 er et næringsområde ferdig regulert av Altahøyden Utvikling as.

Her er 16 tomter klar for salg. Vi kan også tilby ferdig tilpasset bygg for leie eller kjøp om det er ønskelig. Område være byggeklart høsten 2021 og planlegging av byggeprosjekter kan starte allerede nå.

Dette er de eneste sentrumsnære tomter som pr i dag er tilgjengelig i Alta. Vår intensjon er å legge til rette et næringsområde for bil relatert virksomhet, storhandel, lettere industri, entreprenører, lager og engrossalg med tilhørende kontorer, lager og infrastruktur i samsvar med kommuneplanens arealdels intensjoner.

Det legges til rette for en kolonialbutikk som vil være et tilbud for boligfeltene i nærområdet. Virksomheter innenfor planområdet skal ikke være i konkurranse med, men fungere som et supplement til senterstrukturen i Alta.

Tomtestørrelsen varierer fra 2867 – 6105 kvm. Tomtene kan slås sammen eller deles.

Veiene er asfaltert, lyssatt og VVA er ført frem til kum nært tomtegrensen.

Tomt

Areal:

Pris:

Klikk for å søke
Tomtenr. Areal Pris
Søk på tomten

Fremdrift

Oppstart av opparbeidelsen av infrastruktur er beregnet til desember 2020. VA-anlegg, veier, lys og asfaltering beregnes fullført november 2021.

Planlegging av bygg kan starte umiddelbart slik at bygging kan igangsettes straks det foreligger byggetillatelse, samt at tilstrekkelig infrastruktur er på plass.

Tomtepriser

Priser og areal. Mulig å slå sammen tomter eller tilpasse på annen måte. Om det ønskes et møte for videre vurdering og planlegging så er det fullt mulig.

Tildeling av tomt

Tildeling av tomt skjer etter skriftlig søknad til Altahøyden Utbygging as fra registrert foretak. Tildeling forløpende. Alle som får tildelt tomt er selv ansvarlig for å følge kommunens plan for område å få dette godkjent.

Her er link til reguleringsplanen.

Beliggenhet

På innkjøringen til Alta, inntil E45 på høyden hvor du legger innlandet bak deg og fjorden åpner seg ligger et fantastisk næringsområde med mange muligheter.

Link til oversiktskart

Opsjon og salg

Opsjon ved tildeling av tomter på Altahøyden Næringsområde gis det normalt opsjon i 6 måneder med mulighet til forlengelse av opsjonstiden med ytterligere 6 måneder. Opsjonen gjøres gjeldende når innbetalt opsjonsavgift som utgjør 5 % av tomtekostnaden er innbetalt. Samtidig utformes kjøpekontrakt. Summen som innbetales ved ved en eventuell opsjon kommer til fratrekk når sluttoppgjør for tomten foreligger. Om kjøp ikke gjennomføres innen avtalt tid tilfaller opsjonsummen selger.

View on Facebook
Hei alle sammen. Vi får henvendelser om lagerseksjonene som er under planlegging på Altahøyden. Dette er ikke i regi av oss, men av annen privat aktør. Vi har derfor ingen informasjon om dette. Fortsatt god sommer til alle👍 ... See MoreSee Less
View on Facebook
Da var det 5. bygget ferdigstilt med asfalt og det hele på Altahøyden. Mekonomen Motor Norge AltaFlere er på gang👍 ... See MoreSee Less
View on Facebook
Bygget profilert og åpning mandag 15 mai. Mekonomen er klar i nye lokaler på Altahøyden. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Det er med stolthet og stor glede at vi er så heldig som har fått Tangens Begravelsesbyrå med Sermonihuset på Altahøyden. Dette trenger vi i Alta. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Det skjer noe på Altahøyden. Mandag åpner Motor Norge Alta Mekonomen i nye lokaler. Velkommen👍 ... See MoreSee Less
View on Facebook

Ansvar for kontrakter, avtaler og oppgjør

Kontakt

post@altahoyden.no

Jørn Håvard Hanssen
Tlf 908 84 780

Tor Håkon Solheim
Tlf 915 57 652

Besøk oss på Facebook